Biyaya

 

Pinaka-nagniningning ang mga bituin

Sa pinakamadalim na gabi

Kung kalian nababalot ng karimlan ang kapaligiran

Saka naman naglilinawanag ang mga tala sa kalawakan

Tulad ng Iyong biyaya

Hindi kumukupas, laging tumitingkad

Hindi natatapos, patuloy na tumatanglaw

Sa panahon ng hapis at kapaguran sa buhay

Panginoon, kaybuti-buti mo

Biyaya Mo’y walang hangganan

Gaya ng mga talang Iyong nilikha

Tulungan Mo ako’y magliwanag din para sa’Yo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s